Fågelbacksskolan, bra eller dålig ?

Vi hade tänkt att skriva om skolan eftersom att vi tycker att det är viktigt att få höra elevernas åsikter vad de tycker om skolan. Vi har även tagit lite elever från olika klasser och intervjuat dom.

Frågorna som vi ställde till eleverna:

  • Känner du att du får bra hjälp i skolan?
  • Känner du att du har utvecklats genom skolarbetet?
  • Tycker du man behöver mer hjälp i skolan?
  • Tycker du att det är väl städat i skolan?
  • Tycker du att det går bättre i denna skolan än din förra skolan?

Vi har intervjuat några elever som har sagt olika åsikter om skolan och detta är vad eleverna säger:

Emma och Yasamin 7G: Emma och Yasamin är elever från åk 7 som tycker att de får bra hjälp i skolarbetet. De säger även att Lärarna i denna skolan förklarar bra åt dom bättre än i lågstadiet. De tycker att de har utvecklat i skolarbetet. De tycker att de är viktigt att  ha mer hjälp i skolan eftersom dem också behöver hjälp. De tycker städningen i toan är bra, på morgonen fast resten av dagen är de ganska så dåliga.

Mathany 8D:  Är en elev från åk 8 som tycker att hon inte får bra hjälp i skolan. Hon säger att lärarna inte hjälper henne när hon t.ex frågar en lärare. Hon säger att hon inte har utvecklat i skolan. Hon tycker även man måste ha mer hjälp i skolan. Hon tycker att städningen i toaletterna är bra.

Samuel 9F: Samuel går i åk 9 och han säger att han får bra hjälp i skolan och att han tycker om läraren. Han tycker även att han har utvecklats i skolarbetet.

Sammanfattning:  

Dom flesta av eleverna har olika åsikter om skolan och lärarna. Vissa tycker också man behöver mer städning i toaletterna. Visa tycker också att det är jobbigt när lärarna kommer sent. Det är väldigt många olika åsikter om vad man tycker om skolan men vi hoppas att alla känner sig trygga i skolan och får vara med och bestämma i skolan.

Tips om man behöver mer hjälp i skolan:

  • Läxhjälp varje måndag 14:30 – 16:00, tisdag och torsdag 15:00 – 16:30
  • Man kan alltid fråga läraren på lektionen eller så kan man göra det efter lektionen.

Av: Rahaf Idris och Somayya Hassan 7G