Olof Skoog har ett drömjobb. Mitt drömjobb.

Telefonen ringer. Det är Olof. Av hans personliga assistent har jag fått en tid då jag kan intervjua honom. En tid som funkar med de olika tidszonerna. Olof jobbar nämligen i New York som FN-ambassadör för Sverige.

I New York är han chef för ungefär 50 personer som alla försöker få FN att göra saker som Sverige tycker är viktiga. Vi i världen måste, menar Olof Skoog, bli bättre på att respektera de mänskliga rättigheterna. Alla måste behandlas lika och vi måste hjälpa de mest utsatta människorna, de som är fattiga och de människor som befinner sig på flykt.

Just nu har Sverige en plats  i FN:s säkerhetsråd. Det är inte ofta det sker. Så det gäller att hinna få ut så mycket som möjligt av den tiden. Det kräver lite hårdare arbete och ger dessutom mer ansvar, säger FN-ambassadören.

Hur vet Olof Skoog att han gör ett bra arbete då? Bara häromdagen sade Robert Malley, chef för International Crisis Group, i en intervju i DN, att “Sverige har som icke-permanent medlem varit mer aktivt i säkerhetsrådet än något annat land jag kan minnas”. Det måste väl ändå vara ett bra betyg?

Det är ganska svårt att jobba med andra länder som har annorlunda värderingar och annan syn på de mänskliga rättigheterna. “Jag har ännu inte bankat skon i bordet”, skrattar Skoog, som syftar på när den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov blev så arg att han bankade skon i generalförsamlingens talarstol.

Även om det ibland kan vara bra att skälla lite på varandra och säga vad man tycker så måste man ändå komma tillbaka dagen efter och fatta något beslut. En människa i Syrien som far riktigt illa har vissa förhoppningar på att omvärlden ska hjälpa till att lösa konflikten och då kan diplomaterna inte bara sitta och bråka med varandra.

Olof Skoog uttrycker också sin frustration över att inte kunna göra mer. Men alla måste kompromissa. “Om det bara hade varit vi [Sverige] hade det sett mycket bättre ut, kan jag lova”, säger han.

FN-diplomaten har mitt drömyrke, eftersom det är ett väldigt ovanligt men viktigt jobb. Det är ett av få ställen där världens konflikter kan lösas. Eller i alla fall försöker diplomaterna lösa dem. Det som beslutas i säkerhetsrådet är viktigt, för väldigt många. Självfallet finns det baksidor med allt, även med att vara FN-ambassadör. Själv tycker Olof Skoog att han lever ett ganska normalt liv, även om han arbetar mycket. Ibland lite för mycket. New York är en häftig stad. Han brukar springa i Central Park och gå på bio ibland. Fast det han gör mest är att jobba.

Diplomaterna umgås hela dagarna, äter frukostar, luncher samt ofta middagar ihop. Jag tycker det är beundransvärt att Olof Skoog arbetar så långa dagar och offrar så mycket för sitt jobb och för världen. Det är inte ofta han träffar sin fru Johanna som arbetar som svensk ambassadör i Jakarta i Indonesien, fast då och då kommer barnen och hälsar på. Ändå kan jag tänka mig  att det stundtals är ganska ensamt.

Jag frågar Olof Skoog om han tror att det kan bli fred på jorden. Han tror att det kan bli mycket bättre. Det är därför han jobbar så intensivt. Enligt honom är kärnvapen, biologiska och kemiska massförstörelsevapen de största hoten mot världsfreden. Det är redan farligt så det räcker med kärnvapen men tänk om terrorister skulle få tag på dem?

För att det ska kunna bli fred på jorden måste vi också fortsätta lyfta de människor som har det riktigt svårt. En värld med människor som är väldigt fattiga är inte en säker värld. Vi måste dessutom göra mer för klimatet. Om klimatet fortsätter att förändras i dagens riktning kommer det att ändra sättet vi lever på till det sämre. Det finns mycket att  göra men det finns också många människor som tänker som Olof Skoog. “Det finns goda krafter som är igång, så jag är ändå optimist.” säger han passionerat.

Man hör att Olof Skoog lever och brinner för denna uppgift som Sveriges företrädare i FN:s säkerhetsråd. Det måste vara ett häftigt – och viktigt – uppdrag. Att få bestämma över hela mänskligheten…

Dock måste det vara tufft ibland. Att hela tiden jobba, att till slut bli helt uppslukad av det, bara leva för sitt jobb och ha svårt att säga nej.

Allt från att försöka övertala USA:s president Donald Trump att inte lämna det viktiga Parisavtalet om jordens klimat, till att förhandla fram ett vapenstillestånd i Syrien. Till att beskylla Ryssland för att ha försökt mörda dubbelagenter. Olof Skoog jobbar med de mäktigaste diplomaterna i världen. Han är en av de mäktigaste diplomaterna i världen.

FN är ett globalt forum som samarbetar och beslutar i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Det finns 193 medlemsländer och alla har en skyldighet att följa stadgarna och folkrättens principer. Dock så ska samarbetet inte inkräkta på staters rätt till självbestämmande. Det är inget världspolis som kan bestämma över medlemsländerna, man kan inte jämföra FN med EU.

FN har ett säkerhetsråd vars ansvar är att upprätthålla internationell fred och sä­kerhet. Det består av 15 medlemmar varav 5 är permanenta (Kina, Ryssland, USA, Storbritannien, Frankrike). De permanenta medlemmarna har vetorätt vilket innebär att beslut inte kan fattas om någon av dem röstar emot. Resterande tio länder väljs för två år av generalförsamlingen. Just nu sitter Sverige i FN:s säkerhetsråd.

Olof Skoog

Född: Lund 1962

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, juristlinjen på universitet, UD:s interna diplomatutbildning

Arbetskarriär: Jobbat för UD sedan 1988, bland annat i Havanna, Bogotá, Indonesien och Bryssel.

Text: Sanna Bredberg-Jakstrand 9D